Frant. Diepolta 2249, 269 01 Rakovník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

 
 
 

Informace k provozu mateřské školy od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID-19

Provoz školy
Škola bude mít běžnou provozní dobu (6,30 – 16,30). Děti nemusí mít roušky, rodinní příslušníci doprovázející děti mohou vstupovat do budovy mateřské školy, ale pouze v rouškách a budou používat dezinfekci ve vestibulu školy. Ve třídě může být plný počet dětí (26). Při nástupu do mateřské školy děti nemusí mít prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud se epidemiologická situace zhorší, provozní podmínky budou upraveny.

Hygienická pravidla pro děti
Ve vstupních prostorách školy a u každé třídy bude k dispozici dezinfekční prostředek na ruce. Děti si při příchodu dojdou ihned umýt ruce dezinfekčním mýdlem a případně jim učitelka nastříká ruce dezinfekcí. Hygienu rukou budou děti dodržovat pokaždé, když půjdou z WC, před jídlem, po příchodu z vycházky i po použití kapesníku. Při osoušení rukou mohou děti používat látkové ručníky se svojí značkou. Svačiny si děti nebudou připravovat samy. Dětem může být měřena teplota. Ve třídách se bude intenzivně větrat a děti budou co nejvíce na čerstvém vzduchu.

Podezření na onemocnění
Dle manuálu vydaného MŠMT dne 17. 8. 2020 mají školy povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19, jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Proto při jakémkoli náznaku respiračního onemocnění, nebude dítě do MŠ přijato. Pokud se příznaky onemocnění u dítěte vyskytnou během přítomnosti v MŠ, dostane dítě roušku, bude umístěno do izolace a neprodleně budou kontaktováni zákonní zástupci, kteří mají povinnost si dítě ihned vyzvednout. Zákonní zástupci budou také informováni, že mají telefonicky kontaktovat svého pediatra, který rozhodne o dalším postupu. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického, či alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do MŠ pouze v případě, když přinese od dětského lékaře potvrzení, že netrpí infekční nemocí.

Dezinfekce školy a standard úklidu
Dezinfekce prostor školy bude probíhat několikrát denně. Kromě povrchů a ploch stíraných na mokro, budou dezinfekcí otírány kliky, zábradlí, spínače světla, baterie u umyvadel a tlačítka u zásobníků mýdel. Ručníky a ložní prádlo se bude prát v naší prádelně při teplotě 90 °C. Kuchařky budou při vydávání jídla používat jednorázové rukavice, nádobí budou mýt ve vysokých teplotách, nejméně 60° C. Máme dostatek dezinfekčních prostředků na ruce i na úklid, bezkontaktní teploměry i roušky. Provozní personál je informován o hygienických zásadách a dodržování harmonogramu úklidu.

Vzdělávání
Pokud je v mateřské škole z důvodu karantény znemožněna osobní přítomnost více jak poloviny dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání, bude jim poskytnuto distanční vzdělávání. Ostatní děti pokračují v prezenčním vzdělávání. Úplata za školné se nehradí v plné výši pouze v případě, když je mateřská škola uzavřena. Tehdy je výše úplaty poměrně ponížena podle délky přerušení provozu. Pokud je však dítěti nařízena karanténa a provoz mateřské školy není přerušen, jedná se o omluvenou nepřítomnost a úplata se hradí. Akce školy budou realizovány dle aktuální situace.

Blanka Mrhalová
ředitelka MŠ


Zápis 2021 - dokumenty

Žádost o přijetí
Evidenční list