Frant. Diepolta 2249, 269 01 Rakovník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

 
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA V PARKU BUDE OD PONDĚLÍ 16.3.2020 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.

Vzhledem k vážné situaci, vzniklé šířením koronaviru COVID-19, zřizovatel na své mimořádné schůzi Rady města dne 12.3.2020 rozhodl o uzavření všech mateřských škol, jejichž je město Rakovník zřizovatelem.

Rodiče pracující v záchranných složkách se mohou ohledně svých dětí obrátit na ředitelku školy.

Rodiče, kteří potřebují vyplnit "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení", mohou e-mailem (msvparku@quick.cz), nebo telefonicky (313 511 337 - 1. třída, 601 566 530 - ředitelka) požádat ředitelku školy o její vyplnění.

O znovuotevření mateřské školy budou rodiče informováni na webových stránkách školy v kolonce aktuality.
Solná jeskyně a plavání se konat nebudou, fotograf bude v pozdějším termínu.

Školné za duben se nebude platit (bude 0,- Kč).

ZÁPIS DO MŠ V PARKU NA ŠK. ROK 2020/2021
Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci dochází ke změně v systému zápisu do mateřské školy. Zápis bude bez dětí a pokud je to možné, bez osobní přítomnosti zákonného zástupce. Níže jsou potřebné dokumenty ke stažení: Žádost o přijetí dítěte do MŠ, Evidenční list dítěte a Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte. Tyto formuláře si můžete vytisknout a v dostatečném časovém předstihu vyplnit. Potvrzení od lékaře v evidenčním listu dítěte není nutné (nechoďte k lékaři), stačí vyplnit čestné prohlášení o řádném očkování dítěte. Dále je potřeba doložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Rodiče, kteří nemají možnost využít stažení dokumentů z webových stránek, si mohou tištěné dokumenty vyzvednout od 14.4.2020 mezi 8,00 a 12,00 hod. v budově MŠ.

Vyplněné dokumenty doručte v období od 2.5.2020 do 12.5.2020. Po jejich doručení Vám bude zasláno potvrzení o přijetí a registrační číslo, pod kterým se najdete, až bude zveřejněn na webových stránkách a na budově MŠ seznam přijatých a nepřijatých dětí.

Způsob doručení dokumentů:

1/ Do datové schránky mateřské školy isshs6s (osobní, ne datovou schránkou firmy). V tomto případě můžete přiložit i kopii OP zákonného zástupce, rodného listu dítěte a očkovacího průkazu dítěte a již se nemusíte osobně dostavit do MŠ.

2/ E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail, ani elektronický podpis firmy). V tomto případě můžete v příloze přidat i kopii OP zákonného zástupce, rodného listu dítěte a očkovacího průkazu dítěte a již se nemusíte osobně dostavit do MŠ.

3/ Poštou na adresu: Mateřská škola V Parku, Františka Diepolta 2249, 269 01 Rakovník. Můžete poslat i kopii OP zákonného zástupce, rodného listu dítěte a očkovacího průkazu dítěte a již se nemusíte osobně dostavit do MŠ.

4/ Vhozením do poštovní schránky u mateřské školy. Můžete přidat i kopii OP zákonného zástupce, rodného listu dítěte a očkovacího průkazu dítěte a již se nemusíte osobně dostavit do MŠ.

5/ Osobní podání. Jen v krajním případě. Nejprve domluvit telefonicky (601 566 530) nebo e-mailem (msvparku@quick.cz). S sebou přinést vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ, Evidenční list dítěte, Čestné prohlášení, Rodný list dítěte, OP zákonného zástupce a kopii očkovacího průkazu dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí
Přednostně jsou přijímány děti ze spádové oblasti Rakovník (s trvalým bydlištěm v Rakovníku).
1/ Děti ze spádové oblasti, které dosáhnou do 31.8. věku 5 let (děti s povinnou předškolní docházkou).
2/ Děti ze spádové oblasti ostatních věkových skupin od nejstaršího.
3/ Sourozenci dětí, které již do MŠ V Parku chodí, nebo chodili.
4/ Děti z ostatních spádových oblastí od nejstaršího.

Dokumenty ke stažení:

Žádost o příjetí
Evidenční list
Čestné prohlášení